Zdraví nás baví
DIOCHI produkty

Poradenské centrum

Poradenské centrum je určeno všem,  kteří potřebují poradit se svými zdravotními potíži, jsou pracovně i časově velmi vytížení a nestíhají návštěvu svého lékaře.   Naše služby je možné využít po celou otevírací dobu lékárny.

V případech, které jsou časově náročnější, vyžadují speciální podmínky konzultační místnosti či upřednostňujete klidné osobní jednání v příjemném a klidném zázemí lékárny, nabízíme tyto placené služby:

 

VYŠETŘENÍ KAPKY KRVE

Měření glukózy z kapky krve – prevence cukrovky

Měření hladiny cukru v krvi pomocí přístroje EasyTouch GCU. Měření se provádí z čerstvé kapilární krve, která se získá z prstu. Stanovení je možné provést kdykoliv během dne, nezávisle na příjmu potravy nebo nalačno. Naměřená hodnota má pro klienta pouze informativní charakter.

Vyšetření trvá 10-15 minut

Zaváděcí cena 120 Kč

Další informace o tomto měření

Cukrovka se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi neboli glykémií, což je způsobeno neschopností organismu cukr z krve využít. Vysoká glykémie je pro lidský organismus nebezpečná. Jestliže je zvýšená hladina cukru v krvi dlouhodobě nekompenzovaná, může vést k srdečnímu infarktu, mozkové mrtvici, slepotě či selhání ledvin. Také špatně kompenzovanou cukrovku doprovází výrazné komplikace: porucha vidění (diabetická retinopatie), porucha ledvin (diabetická nefropatie), poruchy nervů (diabetická neuropatie) a komplikace označované jako diabetická noha.

Cukrovka je nevyléčitelná. Včasným odhalením, správnou životosprávou a spoluprací s lékaři však lze hladinu cukru v krvi udržet v normálních mezích a předejít tak vážným komplikacím. Screening diabetu je proto nenahraditelným pomocníkem. Pacientům můžeme provést jednoduchý test, který jim stanoví hladinu cukru v krvi. Při zjištění zvýšené nebo vysoké pravděpodobnosti vzniku diabetu je nutná návštěva lékaře.

V České republice žije v současné době asi 860 000 diabetiků. Jejich počet se během posledních 25 let zdvojnásobil a při stejném růstu bude v roce 2035 touto nemocí trpět 10 % obyvatelstva. Zatímco počet pacientů s tzv. vrozenou cukrovkou neboli diabetem I. typu roste pouze zvolna a jeho růst přisuzujeme především lepší diagnostice, počet pacientů s diabetem II. typu roste rychle především v důsledku špatného životního stylu. Navíc se předpokládá, že zhruba dalších 250 000 diabetiků o své nemoci dosud neví.

Měření cholesterolu z kapky krve – prevence srdečního infarktu a cévních onemocnění

Měření celkové hladiny cholesterolu v krvi pomocí přístroje EasyTouch GCU. Měření se provádí z čerstvé kapilární krve, která se získá z prstu. Stanovení je možné provést kdykoliv během dne, nezávisle na příjmu potravy nebo nalačno. Naměřená hodnota má pro klienta pouze informativní charakter.

Vyšetření trvá 10-15 minut

Zaváděcí cena 150 Kč

Další informace o tomto měření

Hladina této látky patří k  nejsledovanějším hodnotám, ze kterých se usuzuje na zdravotní stav člověka. Do středu pozornosti se cholesterol dostal tím, že se řadí mezi hlavní faktory způsobující srdeční infarkt. Proto je pro každého z nás tak důležité znát a držet jeho hladinu v ideálních mezích. 

V současné době určuje léčebné a preventivní postupy a doporučení v  otázce kardiovaskulárních onemocnění American Heart Asociation. Všem lidem starším 20 let by měla být stanovena hladina krevních tuků každých 5 let. Častější sledování se pak doporučuje v  těchto případech:

 • pokud je celková hladina cholesterolu vyšší než 5,2 mmol/l,
 • u mužů starších 45 let a u žen nad 50 let,
 • je-li hladina HDL nižší než 1,04,
 • při přítomnosti ostatních rizikových faktorů.

Cholesterol se v laboratorních podmínkách stanovuje ze vzorku krve, odebrané v lékařské ordinaci nejčastěji z  předloktí. Lékař rovněž určí, zda chce, aby byl odběr proveden nalačno, a které léky lze před odběrem užít. Pokud jste se před tím najedli, pak jsou platné jen hodnoty celkového a HDL cholesterolu. Hodnoty LDL cholesterolu a TAG (triglyceridů) mohou být požitou stravou zkresleny. Odborník pak interpretuje výsledky v  souvislosti s  ostatními rizikovými faktory infarktu myokardu, mezi které patří:

 • věk,
 • rodinná zátěž,
 • kouření,
 • vysoký krevní tlak,
 • obezita,
 • cukrovka neboli diabetes mellitus.

Měření kyseliny močové z kapky krve – prevence DNY

Měření hladiny cholesterolu v krvi pomocí přístroje EasyTouch GCU. Měření se provádí z čerstvé kapilární krve, která se získá z prstu. Stanovení je možné provést kdykoliv během dne, nezávisle na příjmu potravy nebo nalačno.  Tato nově zavedená služba, má sloužit k odhalení nediagnostikovaných případů DNY  a zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi  a  snížit komplikace tohoto onemocnění u neléčených pacientů. Naměřená hodnota má pro klienta pouze informativní charakter.

Vyšetření trvá 10-15 minut

Zaváděcí cena 130 Kč

Další informace o tomto měření

Dna (artritis urica) je metabolicky podmíněné onemocnění, jehož primární příčinou je vysoká hladina kyseliny močové v séru (hyperurikémie) – u mužů > 420 µmol/l, u žen > 360 µmol/l.1 Kyselina močová se v podobě krystalů urátu sodného ukládá do kloubů a dalších vnitřních orgánů a poškozuje je. Tyto krystaly obvykle vyvolávají zánět a indukují artropatie, proto se dna řadí mezi zánětlivá kloubní onemocnění. Onemocnění postihuje častěji muže (nejčastěji středního věku), s věkem prevalence onemocnění stoupá a postupně se výskyt u obou pohlaví vyrovnává.

Dnes se DNA a zvýšená hladina kyseliny močové  dává do souvislosti s metabolickým syndromem, při dně se často vyskytují tzv. asociovaná onemocnění – hypertenze , obezita, dyslipidémie, ischemická choroba srdeční (ICHS), porušení glukózové tolerance a ledvinové selhávání.

Klasickým projevem dny je dnavý záchvat, kdy krystaly urátu sodného způsobí         v kloubním prostředí zánět. Záchvat vzniká často v druhé polovině noci, pacienta vzbudí bolest kloubu, která narůstá, přechází až do pálení. Postižený kloub bolí, je zarudlý, horký, oteklý.

Nefarmakologická opatření při zvýšené hladině kyseliny močové

 • omezit příjem potravin s vysokým obsahem purinů – maso (hlavně z mladých zvířat, uzené maso a  zvěřina), vnitřnosti, plody moře (známé jsou sardinky v oleji), trvanlivé salámy, luštěniny, silné masové vývary, kakao, čokoláda, silný černý čaj, zrnková káva, houby
 • celkově snížit příjem bílkovin – maso zařadit do jídelníčku jednou denně, další přísun bílkovin hradit ve formě mléčných výrobků, vhodnou úpravou masa je vaření a dušení ve větším množství vody, v době záchvatů je vhodná bezmasá dieta bez dráždivých druhů koření
 • omezit příjem alkoholu či lépe abstinence – hlavně tvrdý alkohol a pivo (víno překvapivě méně rizikové)
 • redukce váhy – snížení váhy při obezitě může významně snížit urikémii a zvýšit exkreci urátů (zvyšující se BMI zvyšuje urikémii a riziko vzniku záchvatu)
 • dostatečný příjem tekutin s diurézou nad 1400 ml/den usnadňuje vylučování urátů (pří- padně navíc alkalizace moči), zásadotvorný charakter potravy lze pozitivně ovlivnit také vhodným výběrem potravin
 • pravidelné cvičení – vyšší fyzická aktivita snižuje urikémii, příznivě ovlivňuje asociovaná    onemocnění

LÉKOVÉ KONZULTACE

PharmDr. Kateřina Svrčinová
Mgr. Helena Zvaríková

Od této konzultace může pacient očekávat pochopení předepsání léku lékařem (proč ho bere nebo aplikuje?), upozornění na nejčastější nežádoucí účinky, zhodnocení stavů vylučujících užívání a aplikaci léku, informace o nejčastěji interagujících léčivech, potravinách a zhodnocení interakcí v jeho farmakoterapii, popis správného uchovávání, trvanlivosti a likvidace léku. 

K identifikaci a vyhodnocení lékových interakcí využíváme elektronickou databází DrugAgency, a.s.

Doba trvání: dle domluvy, nejdříve však do druhého dne.
Cena se stanovuje idividuálně dle složitostí případu: 50 – 300Kč, v případě, že klient užívané léky na recept objednává naši lékárnou je tato služba ZDARMA.

Co to je léková interakce?

O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku některé-ho z nich. V konečném důsledků můžou pak léky svůj účinek vzájemně zesilovat, rušit nebo jinak ovlivňovat. Někteří odborníci řadí lékové interakce mezi nežádoucí účinky léčiv. Se vzrůstajícím počtem současně podávaných léků se zvyšuje i procento výskytu nežádoucích účinků. Dokonce i z úst lékařů můžeme slýchat, že právě lékové interakce patří mezi jednu z domén lékárníka. Je třeba určit ty interakce, které mohou být pro pacienta rizikové.
Význam lékových interakcí je závislý na vnímavosti pacienta, dávkách léčiv, jejich účinnosti, délce a způsobu podávání.

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, jak významnou roli může hrát lékárník při identifikaci, řešení a prevenci lékových problémů.

Do jisté míry je paradoxní, že právě s postupným rozšiřováním a zlepšováním terapeutických možností při poskytování zdravotní péče vzrůstají léková rizika, která mohou nezřídka vyústit až v poškození pacienta nebo končit jeho úmrtím.
Současné moderní pojetí lékárenské péče je postaveno na snížení rizik farmakoterapie a podpoře bezpečného používaní léčiv. Především díky zahraničním publikacím se ukazuje, že lékárník dokáže při drtivé většině činností prováděných v rámci své každodenní práce zúročit svoje komplexní znalosti o léčivech a je schopen případná rizika identifikovat a efektivně řešit. Podle nedávno publikovaných studií bylo prokázáno, že např. v průměru 8 % hospitalizovaných pacientů je postiženo nějakým nežádoucím jevem spojeným s farmakoterapií. Jedním z výsledků velké nadnárodní studie provedené evropskými lékárníky bylo zjištění, že alespoň jeden lékový problém byl zaznamenán u více než 60 % pacientů propuštěných z nemocnice po hospitalizaci.

KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA ZDRAVOTNÍHO STAVU

Diagnostika pomocí přístroje KingRay – Mgr. Helena Zvaríková

Pomocí diagnostického přístroje KingRay zjistíme zdravotní stav vašeho těla, jeho problematické místa, množství vitamínů a minerálů, které je třeba doplnit.

Teoretický princip

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje, diferenciace, regenerace a apoptózy. Buňky se ustavičně samé obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení. V těle dospělého člověka se během jedné sekundy rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky (krvinky) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za sekundu. V procesu buněčného dělení a růstu jsou tato nabitá tělíska v neustálém rychlém pohybu a neustále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny.

Signály těchto elektromagnetických vln vyzařované lidským tělem reprezentují specifický stav lidského těla. Emitované signály elektromagnetických vln jsou různé v různých stavech lidského těla, jako například zdraví, podlomené zdraví, nemoc atd. Podle tohoto principu Kvantový Rezonanční Magnetický Analyzátor KingRay zaznamenává signály elektromagnetických vln lidského těla, aby zjistil podmínky zdraví těla použitím vlastní analýzy počítačem. Analyzátor provádí předběžné zhodnocení výkyvů nebo jiných statutů částečného zdraví existujících orgánů, provádí včasné podchycení hlavních nemocí, což má veliký význam pro získání včasné léčby.

CO JE KVANTOVÝ REZONANČNÍ MAGNETICKÝ ANALYZÁTOR?

Kvantový Rezonanční Magnetický Analyzátor je převratný projekt moderních Hi-Tec technologií, související s medicínskou, bio informatickou, elektronickou technikou aj. Je to technologie založená na kvantové medicíně a vědeckých analýzách slabých magnetických polí lidských buněk, kolektivizovaných do pokročilého elektronického zařízení. Analyzátor dokáže vypracovat obraz lidského zdraví a identifikovat hlavní problémy. Na základě získaných výsledků analyzátor vyvodí doporučení na vhodnou léčbu. Tento inovativní přístroj je individuální průvodce komplexním zdravotním poradenstvím a aktualizovanými zdravotními vědami. Svými vlastnostmi a přednostmi je komplexní, neinvazivní, praktický, jednoduchý, rychlý, ekonomický. Hlubším výzkumem a vědeckým vývojem bude jednou analyzátor obrovským přínosem do projektu lidského zdraví.

Doba trvání komplexního měření cca 60min. - Cena 650Kč
Doba zakladního měření cca 15min. - Cena 150Kč

Diagnostika a zdravotní konzultace - Mgr. Helena Zvaríková

Tento typ konzultací je určen všem, kteří si uvědomují zodpovědnost za své zdraví a chtějí o ně pečovat co nejlépe nebo kde klasická medicína zjistí, že je vše v pořádku, ale zdravotní potíže přetrvávají či v případě těžkého onemocnění, kdy pacient vyzkoušel většinu možností vedoucích k uzdravení.

Jak to probíhá?...v průběhu krátkého rozhovoru analyzuji zdravotní problém a doporučím řešení včetně návrhu klasické nebo přírodní léčby. Při tomto individuálním poradenství využívám vědomosti získané soustavným vzděláváním a práci na sobě samotné. Můj přístup ke klientům je empatický a intuitivní, veškerá doporučení vycházejí z desetiletých zkušeností s přírodními produkty české fy Diochi, základů TČM, FengShui , klasické farmacie, fytoterapie a jejich vzájemných kombinací, které přirozeným způsobem vedou klienta k rozvoji osobnosti a změně životního stylu.

Mým cílem je vnést do léčby přehlednost, efektivitu a jednoduchým způsobem navést na přirozenou cestu ke zdraví.

Cena se stanovuje dle doby trvání konzultace: 300 Kč/ 30min, 

 

VODÍKOVÉ INHALACE

V přípravě.

 *** Terapie vodíkem - moderní léčba civilizačních chorob  - více informací ***

Molekulární vodík je jedinečná molekula, vyráběna v lidském organismu. Je silnější než jakýkoliv jiný antioxidant v přírodě, a tak má jedinečné vlastnosti jako protizánětlivý činitel. Jeho účinky výrazným způsobem podporují boj s civilizačními chorobami a to jak ve stadiu před jejich vypuknutím, tak i u rozvinutých onemocnění. zasahuje do základů zánětlivých reakcí – váže se na toxické volné radikály a kyselé metabolity, a tím „hasí“ zánět a napomáhá imunitnímu systému dělat svoji práci ve smyslu hojení a regenerace.

Vodík vzniká přirozeně ve střevní flóře za normálních podmínek. Je to malá, elektricky neutrální molekula, která je schopná velmi rychle proniknout všemi biologickými membránami do všech tkání a buněk, včetně mozkové.

Vodík působí terapeuticky, urychluje hojení, zpomaluje stárnutí a velmi účinně funguje také preventivně při řadě chronických chorob. Alkalizuje organismus, a navíc dokáže chemicky rozbít molekuly organických kyselin-odpadních látek. Je to proces umožňující vyčištění organismu od odpadu a následné uvolnění dalších metabolických kapacit, rychlou regeneraci, nárůst energie a následné zvyšování výkonu. Molekulárním vodíkem se nelze předávkovat, působí přímo v místě metabolických pochodů a je zcela bezpečný.

 Cena 150 Kč 

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

Měření tlaku krve - prevence kardiovaskulárních onemocnění

Měření tlaku krve (TK) pomocí velmi přesného digitálního tlakoměru Hartmann Tensoval Duo Control
Standardně se měří TK vsedě po předchozím 5–10 minutovém zklidnění, v klidné místnosti s optimální teplotou .
Alespoň 30 minut před měřením by pacient neměl kouřit, cvičit, pít alkohol nebo kávu (pokud ano, je třeba tyto okolnosti zaznamenat, protože mohou ovlivnit výsledek měření)
Při měření TK pacient nesmí mluvit (při hovoru se TK zvyšuje)
Naměřná hodnota má pro klienta pouze informativní charakter.
Při naměření vysokých hodnot TK je klientovi doporučená návštěva lékaře.

Vyšetření trvá cca 5 minut.

Zaváděcí cena: ZDARMA

Více informací o tlaku krve

Arteriální hypertenze (zvýšený tlak krve) patří mezi nejčastější kardiovaskulární choroby. Její prevalence se v ČR pohybuje okolo 40 % dospělé populace se zřetelným nárůstem ve vyšších věkových skupinách. Proto je jeho správnému měření třeba věnovat velkou pozornost.

Definice a klasifikace hodnot krevního tlaku (v mm Hg)

Kategorie Systolický TK Diastolický TK
Optimální  <120  <80
Normální  120-129  80-84
Vysoký normální  130-139  85-89
Hypertenze 1. stupně (mírná)  140-159  90-99
Hypertenze 2. stupně (středně závažná)  160-179 100-109 
Hypertenze 3. stupně (závažná) ≥180 ≥ 110
Izolovaná systolická hypertenze ≥ 140 < 90

 

Nefarmakologická opatření / doporučení při naměření vysokého TK

- redukce hmotnosti u osob s nadváhou (BMI 25-29,9) či obezitou (BMI > 30)
- omezit příjem soli do 5–6g/den
- omezit příjem alkoholu - muži do 30 g, ženy do 20 g/den
- omezit kouření a stresové situace
- fyzická aktivita
- zvýšit příjem ovoce a zeleniny
- snížit přívod živočišných tuků a cholesterolu

CENÍK

Měření cholesterolu 150 Kč
Měření glukózy (cukrovka) 120 Kč
Měření kyseliny močové (DNA) 130 Kč
Civilizační choroby (vodíkové inhalace) 150 Kč
Balíček služeb (chol-glu-DNA) 300 Kč

Léková konzultace individuální stanovení ceny

50 - 200 Kč
při objednání léků lékárnou ZDARMA

Zdravotní konzultace 30 min. 300 Kč
Zdravotní konzultační balíček 90 min. 1500 Kč
Komplexní diagnostika KingRai 60 min. 650 Kč
Základní diagnostika KingRai 15 min. 150 Kč
   
Měření tlaku krve ZDARMA
Individuálně namíchané Bachovky 220 Kč