Z důvodu čerpání dovolené budou objednávky doručené po 29.8. 2023 postupně odesílány od 11.9.2023. Děkujeme za pochopení. Lékárna Apavar

Lékové konzultace

Kód: 186
Neohodnoceno
Značka: APAVAR
300 Kč
Na dotaz

Tato konzultace upozorňuje na nejčastější nežádoucí účinky, zhodnocení stavů vylučujících užívání a aplikaci léku, informace o nejčastěji interagujících léčivech, potravinách a zhodnocení interakcí v jeho farmakoterapii, popis správného uchovávání, trvanlivosti a likvidace léku. 

K identifikaci a vyhodnocení lékových interakcí využíváme elektronickou databází DrugAgency, a.s.

Doba trvání: dle domluvy, nejdříve však do druhého dne.

Cena se stanovuje idividuálně dle složitostí případu: 50 – 300Kč, v případě, že klient užívané léky na recept objednává naši lékárnou je tato služba ZDARMA.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Co to je léková interakce?

O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku některé-ho z nich. V konečném důsledků můžou pak léky svůj účinek vzájemně zesilovat, rušit nebo jinak ovlivňovat. Někteří odborníci řadí lékové interakce mezi nežádoucí účinky léčiv. Se vzrůstajícím počtem současně podávaných léků se zvyšuje i procento výskytu nežádoucích účinků. Dokonce i z úst lékařů můžeme slýchat, že právě lékové interakce patří mezi jednu z domén lékárníka. Je třeba určit ty interakce, které mohou být pro pacienta rizikové.
Význam lékových interakcí je závislý na vnímavosti pacienta, dávkách léčiv, jejich účinnosti, délce a způsobu podávání.

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, jak významnou roli může hrát lékárník při identifikaci, řešení a prevenci lékových problémů.

Do jisté míry je paradoxní, že právě s postupným rozšiřováním a zlepšováním terapeutických možností při poskytování zdravotní péče vzrůstají léková rizika, která mohou nezřídka vyústit až v poškození pacienta nebo končit jeho úmrtím.
Současné moderní pojetí lékárenské péče je postaveno na snížení rizik farmakoterapie a podpoře bezpečného používaní léčiv. Především díky zahraničním publikacím se ukazuje, že lékárník dokáže při drtivé většině činností prováděných v rámci své každodenní práce zúročit svoje komplexní znalosti o léčivech a je schopen případná rizika identifikovat a efektivně řešit. Podle nedávno publikovaných studií bylo prokázáno, že např. v průměru 8 % hospitalizovaných pacientů je postiženo nějakým nežádoucím jevem spojeným s farmakoterapií. Jedním z výsledků velké nadnárodní studie provedené evropskými lékárníky bylo zjištění, že alespoň jeden lékový problém byl zaznamenán u více než 60 % pacientů propuštěných z nemocnice po hospitalizaci.